Общи условия

Дефиниции

ДРУЖЕСТВОТО означава „Натурпродукт“ ООД

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни

САЙТ

ПОЛЗВАТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, ползващо сайта lacalut.bg

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на Общите условия, преди да използвате сайта lacalut.bg

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани в него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между двете страни отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт. Благодарим ви!

I. Общи условия

Този уебсайт е собственост на „Натурпродукт“ ООД –  търговското дружество вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 831391117, с идентификационен No по ЗДДС: BG831391117, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1528, бул. Христофор Колумб 64, бл. 3, вх. 4.

Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България.

Настоящият сайт lacalut.bg , в т.ч. и прилежащите сайтове на „Дружеството“, поддържани и собственост на НАТУРПРОДУКТ ООД имат изцяло информационен характер. Стараем се да осигуряваме максимално точна и достоверна информация, като правим всичко възможно да гарантираме актуалността и верността на същата, доколкото това зависи от нас или представлява предоставената по съответния законов ред от трети източник информация.

Интересуващите се от съдържанието на страницата лица могат да се свържат с нас на посочените контакти на дружеството на:

НАТУРПРОДУКТ ООД,
гр. София, бул. Христофор Колумб 64, Логистична база, бл. 3, вх. 4
email: lichnidanni@naturpro.com  
тел:  02/979 1219

Настоящият сайт не цели извършването на реклама и/или продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.

НАТУРПРОПДУКТ ООД не носи отговорност за физически и морални неразположения в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

II. Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация.

III. Отговорност

Информацията в сайта lacalut.bg  е изцяло и само информативна и не замества лекарското мнение, диагноза, препоръка. МОЛИМ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, рекламни и информационни брошури, видеа или друга информация, предоставена Ви от сайта. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на продуктите, предоставени от производителите. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

Стараем се да сме акуратни, и въпреки това НЕ гарантираме незабавното обновяване на информацията в сайта, както и не изключваме възможността от възникване за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носим отговорност в тази връзка. Не гарантираме пълна точност, надеждност или полезността на предоставената информация в сайта.  НАТУРПРОДУКТ ООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация, при установяване на такава.

ДРУЖЕСТВОТО се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето й, като ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на Клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други.

Настоящите общи условия важат за продажба на стоки на крайни клиенти, с цел лична употреба.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Възникнали спорове Дружеството се стреми да решава винаги по приемлив и за двете страни начин, а в случай че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или онлайн на плаформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и Потребители: ec.europa.eu/odr.

IV. Авторски права

Използваните материали – продуктови снимки, лога, статии, листовки, брошури и др., в сайта на НАТУРПРОДУКТ ООД са предмет на търговки, авторски и интелектуални права, следователно са предмет на защита от действащото законодателство. Материалите в сайта могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, препращани или обработвани под различна форма, с предварителното разрешение на „Дружеството“ и с посочване източника на информация и неговите авторски/интелектуални права. Благодарим ви за коректността!

V. Защита/Политика на личните данни

НАТУРПРОДУКТ ООД осъзнава необходимостта от защита на самоличността на интернет потребителите, които посещават сайта lacalut.bgи активно работи в тази посока.

НАТУРПРОДУКТ ООД не събира лична информация от посетителите на сайта lacalut.bg, освен ако те не я предоставят доброволно.

Молим, запознайте се детайлно с пълната ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ тук

НАТУРПРОДУКТ ООД дава възможността на всеки потребител да разгледа сайта, без да използва неговите лични данни, освен ако той свободно не предостави своето съгласие за това.

НАТУРПРОДУКТ ООД предлага на потребителите на сайта възможност за по-качествено ниво на услуги и преживяване в сайта, чрез употребата на Бисквити (cookies) от Google, чрез изричното и доброволно деклариране на това съгласие.

VI. Политика на бисквитките (cookies)

Какво представляват бисквитките (cookies)?

Бисквитките са малки пакети информация, изпращани от страниците на уеб сайта към браузъра Ви, който след това съхранява тази информация във Вашата системa – браузър (или мобилно приложение).

Бисквитките ни помагат да улесним потребителя и да подобрим функционалността на сайта ни. Cookies позволяват на нашия уебсайт да „запомни” информацията за Вашите предпочитания или до излизането Ви от прозореца на браузера, който ползвате в момента (при временни cookies), или до момента, в който Вие деактивирате или изтриете тези cookies.

Трябва да знаете, че cookies не съдържат повече информация, отколкото Вие предложите, и те не могат да „нахлуят” във Вашия твърд диск и да върнат на изпращача вашите лични данни или друга информация от компютъра Ви.

Научете повече за бисквитките (cookies) тук

Ако желаете равномерно и приятно навигиране в сайта, можете да го направите чрез Деклариране на своето съгласие „Съгласие с отметка“ за използване на Бисквити (cookies) тук

XIV.Нюзлетър (е-бюлетин, мейлинг, търговско съобщение)

НАТУРПРОДУКТ ООД предлага възможността на потребителите на сайта да се абонират доброволно за Търговски съобщения от „Дружеството“ и всички прилежащи към него сайтове (списък) и участие в Лоялна програма, чрез изричното и доброволно деклариране на това съгласие чрез „Съгласие с отметка“.

Ако сайта ви предлага възможност за регистрация за бюлетин:

Можете да се абонирате за нашия имейл бюлетин, чрез конкретно създадената формата за е-бюлетин, когато оставите коментар в нашия сайт, при регистарация за участие в Лоялна програма, проучване, оценка на продукт, но винаги само чрез своето изрично съгласие. За тази цел бихме имали нуждата от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения. За целите на изпращането на имейл бюлетин използваме единствено Вашия имейл.

След като се регистрирате за нашия онлайн бюлетин, на имейла си ще получите потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията.

Можете да се откажете от абонамента си за нашия имейл бюлетин по всяко време. За да направите това е достатъчно да използвате тази форма или формата за управление на Вашите лични данни. Веднага ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър/мейлинг.

Управлението на имейл бюлетина извършваме чрез MailChimp, Rocket Science Group LLC, с адрес на управление 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA, 30308, United States.

СЪГЛАСИЕ С ОТМЕТКА

С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

Menu