Четчици Лакалут интердентал
Четки за почистване на междузъбните пространства.